1 januari 1997

Economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam

Dit werkdocument onderzoekt de toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de mainport Rotterdam.

De studie richt zich op het verkrijgen van inzicht in aard, omvang en urgentie van de toekomstige ruimtelijke knelpunten en daarmee samenhangende economische effecten. Op basis van deze onderzoeken is het mogelijk om de richting aan te geven voor oplossingen voor deze knelpunten, zoals de uitbreiding van het havengebied, door middel van een tweede "Maasvlakte".

Auteurs

Taco van Hoek
Carel Eijgenraam
Martin Koning
Sjef Ederveen
Gerbrand van Bork
John Blokdijk