11 maart 2009

Een algemeen toepasbare definitie voor de toetsnorm voor waterveiligheid

In CPB memorandum 195 (19 maart 2008) is een voorstel gedaan voor een toetsnorm op basis van kostenbatenanalyse, om na te gaan of dijkringen voldoende veilig zijn voor overstromingen. Dit memorandum bevat een aanvulling en correctie.

Het memorandum bevat het voorstel om de berekening van de toetsnorm op basis van kosten-batenanalyse, om na te gaan of dijkringen voldoende veilig zijn voor overstromingen, voortaan uitsluitend te baseren op de eerstvolgende investering (aan het einde van de periode zonder investeren) en de daardoor bereikte vermindering van de verwachte schade.

Dit betekent dat de investeringen die (eventueel onmiddellijk) plaatsvinden aan het begin van een periode, niet meer meetellen in de bepaling van de toetsnorm voor die periode.

Lees ook: CPB memorandum 195

Auteurs

Carel Eijgenraam