17 januari 2007

Een analyse van maatregelen gericht op de arbeidsparticipatie van vrouwen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB verzocht een analyse te maken van een aantal maatregelen gericht op de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Deze notitie geeft de gevraagde analyse. De opbouw van de notitie is als volgt. In paragraaf 2 behandelen we eerst kort de basisprojectie voor de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen tot 2040. Deze basisprojectie geeft de verwachte ontwikkeling bij ongewijzigd beleid. In paragraaf 3 analyseren we vervolgens de lange termijn effecten van beleidswijzigingen ten opzichte van de basisprojectie. Paragraaf 4 geeft een gevoeligheidsanalyse van de varianten om de invloed van enkele cruciale parameters en aannames op de uitkomsten te illustreren. Paragraaf 5 besluit de notitie met de belangrijkste bevindingen.

Lees meer over