21 maart 2014

Een financieel marktmodel voor Nederland

De Commissie Parameters adviseert om het KNW-kapitaalmarktmodel te gebruiken om uniforme scenariosets te genereren, die vergelijkbare houdbaarheidstests voor pensioenfondsen mogelijk maken.
No title

Dit Engelstalige achtergronddocument behoort bij de hoofdpublicatie 'Advies Commissie Parameters, 2014'.

De taak van het CPB is om dit model te schatten op Nederlandse data en om sommige parameters zo te kalibreren dat het model consistent wordt met de verwachtingen van de Commissie Parameters.

Het model beschrijft een aandelen- en obligatiemarkt (de laatste in de vorm van een rentetermijnstructuur). Zowel het nominale obligatie-, als het aandelenrendement hangt af van de inflatie, die ook is gemodelleerd. De netto pensioenuitkeringen kunnen worden beschouwd als een derivaat van aandelen en obligaties, omdat zowel de uitkering als de pensioenpremie afhangt van het investeringsresultaat. Dit kapitaalmarktmodel is geschikt om derivaten te waarderen. Het paper beschrijft de schattingsresultaten en het geeft een technische documentatie van het kapitaalmarktmodel, de afleidingen, de schattingsprocedure en de kalibratie.

Downloads

Auteurs

Nick Draper