1 januari 1994

Een kwalificatienorm in het initieel onderwijs

Problemen op de arbeidsmarkt komen vooral voor bij de ongeschoolden en laaggeschoolden: de participatie is laag, arbeidsongeschiktheid is hoog, het inkomen is laag en de werkloosheid is hoog.

Aanvullende opleiding kan leiden tot verbetering in de situatie. Pleidooien voor maatregelen op dit gebied worden vaak ondersteund met het argument dat scholing de economische groei bevordert. Dit Werkdocument rapporteeert over een onderzoek naar de macro-economische gevolgen van verplicht extra onderwijs voor jongeren die anders de school zouden verlaten met weinig kwalificaties. MIMIC, het toegepaste algemeen evenwichtsmodel van het Centraal Planbureau, werd gebruikt om de belangrijkste macro-economische kosten en opbrengsten te schatten. In eerste instantie is er een negatieve invloed op het niveau van de particuliere productie, omdat er minder arbeid beschikbaar is, zowel ongeschoold (want er zijn meer leerlingen) en ervaren (omdat extra leraren nodig zijn voor hun onderwijs). Aan de andere kant, zal de kwaliteit van de beroepsbevolking gedurende een halve eeuw op een hoger niveau zitten, wat leidt tot een snellere groei van de productie. De resultaten geven aan dat de terugverdientijd van deze investering in menselijk kapitaal erg lang is, en het rendement lijkt laag te zijn. De rechtvaardiging voor de maatregel moet worden gevonden in de verbeterde arbeidsmarktpositie van de ongeschoolde in plaats van in gunstige macro-economische gevolgen.

Auteurs

Ate Nieuwenhuis

Lees meer over