20 oktober 2015

Een model voor meerdere pensioenrisico’s

Pensioenfondsen ondervinden meerdere risico’s in de komende decennia: demografisch risico door vergrijzing, loonrisico door een lagere productiviteitsgroei en financieel risico vanwege de lage reële rente. We modelleren voor Nederland de multivariate verdeling van deze risico's door het combineren van modellen uit de literatuur.
No title

Het verkregen model is een bouwsteen voor de evaluatie van een breed scala aan pensioenhervormingen. Evaluaties zijn mogelijk per leeftijd, per cohort of op een geaggregeerd niveau, zowel voor een kortetermijnanalyse als voor een langetermijnanalyse van meer dan tien jaren. Onze resultaten geven aan dat migratiebeleid een belangrijke determinant is voor de bevolkingsomvang in Nederland na 2060. De geringe afhankelijkheid tussen de jaarlijkse schokken van de belangrijkste risico’s geeft aan dat het huidige pensioenstelsel met meerdere pijlers diversificatievoordelen biedt.

Auteurs

Sander Muns

Lees meer over