17 oktober 2008

Effecten doorwerkbonus

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een inschatting te geven van de effecten van de doorwerkbonus voor 62-plussers met inkomen uit arbeid.

Het betreft de kosten van de bonus en de effecten op de participatie en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Deze notitie bevat de gevraagde analyse.

Downloads

Effecten doorwerkbonus
Engels, Pdf, 15.3 KB

Lees meer over