25 maart 2010

Effecten hogere private bijdrage voor hoger onderwijs

De werkgroep Hoger Onderwijs heeft het CPB in het kader van de heroverwegingen een aantal vragen gesteld over de consequenties van het vergroten van de private bekostiging van het hoger onderwijs. Deze notitie geeft, voor zover mogelijk, antwoord op deze vragen.

De notitie bouwt voort op eerder onderzoek door het CPB over studiefinanciering (CPB, 2003).

Contactpersonen

Lees meer over