8 november 2004

Effecten wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop

De Tweede-Kamerfracties van PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie hebben het CPB gevraagd naar de budgettaire en participatie-effecten van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (VPL).

Uitgangspunt van de analyse is het wetsvoorstel zoals dat op 16 september aan de Tweede Kamer is aangeboden plus de amenderingen die voortvloeien uit de tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen motie Verhagen c.s. (onder meer uitbreiden overgangsregime tot 55-jarigen op 1januari 2005).

Paragraaf 2 van deze notitie gaat in op de budgettaire effecten van de beperking van de fiscale faciliëring van VUT- en prepensioenpremies. In paragraaf 3 worden de budgettaire effecten besproken van de voorgestelde levensloopregeling. Paragraaf 4 gaat in op de effecten op de arbeidsparticipatie.

Lees meer over