18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten D66 tegenbegroting 2008

CPB-analyse van drie tegenbegrotingen

Persbericht
Op verzoek van (in alfabetische volgorde) D66, SP en VVD heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de ex ante budgettaire effecten van de tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Ex ante" wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de macro economische effecten van de maatregelen voor 2008. Op Prinsjesdag zijn de analyses van de tegenbegrotingen aan de desbetreffende partijen toegezonden.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2008, zoals deze door het CPB in de MEV 2008 zijn verwerkt. Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid; terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

Lees meer over