19 september 2007

CPB-analyse van drie tegenbegrotingen

Op verzoek van (in alfabetische volgorde) D66, SP en VVD heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de ex ante budgettaire effecten van de tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Ex ante" wil zeggen dat geen rekening is gehouden met de macro economische effecten van de maatregelen voor 2008. Op Prinsjesdag zijn de analyses van de tegenbegrotingen aan de desbetreffende partijen toegezonden.

Contactpersonen

Frans Suijker
Rocus van Opstal