25 juli 2007

Fiscal prefunding in response to demographic uncertainty

Onzekerheid over de toekomstige demografische ontwikkeling vermindert het verwachte toekomstige welvaartsniveau.

Deze verwachte toekomstige welvaartsdaling kan worden tegengegaan door een relatieve verhoging van de huidige belastingvoet en een relatieve verlaging van de verwachte toekomstige belastingvoet. Hiermee introduceert de overheid een voorzorgsmotief bij haar fiscale politiek analoog aan het voorzorgsmotief bij het spaargedrag van huishoudens ingeval van toekomstige onzekerheid.

Auteurs

Alex Armstrong
Nick Draper