8 augustus 2012

Fiscale prikkels en vennootschapsvorming

Zelfstandige ondernemers nemen een bijzondere plaats in bij de inkomstenbelasting. Ze worden belast in dezelfde box als gewone werknemers. Ondernemers daarentegen die werken voor rekening en risico van hun vennootschap worden belast in een andere box van de inkomstenbelasting (IB), nadat er vennootschapsbelasting (Vpb) betaald is.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Policy Brief 2012/02 'De fiscale behandeling van zelfstandigen: een kritische blik'.

Wel bestaan er voor de zelfstandige, of IB-ondernemers tal van fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling, die niet van toepassing zijn op werknemers. Toch blijft de vraag gerechtvaardigd of de huidige positie van zelfstandige ondernemers in de inkomstenbelasting wel de meest logische is en of geen betere alternatieven zijn. Verder is de vraag op grond van welke criteria beoordeeld kan worden of een andere inrichting van de belasting van ondernemers inderdaad ‘beter’ is.

Downloads

Auteurs