14 april 2003

In focus: de chemische- en plasticindustrie in Nederland 2002-2004

De Nederlandse industrie als geheel heeft in 2002 met een ernstige terugval te maken gehad. Zowel de chemische- en plasticindustrie hadden echter minder moeite de groei van het verkoopvolume op peil te houden.

Maar de cashflow is gedaald door de hevige prijsconcurrentie en hoge arbeidskosten. De vooruitzichten voor 2003 zijn onzekerder dan gewoonlijk door internationale politieke spanningen. Toch zou het verkoopvolume van chemische producten dit jaar met 2¾% kunnen groeien en het verkoopvolume van plastic- en rubberproducten met 1½%. Het opstarten van nieuwe en grootschalige fabrieken leidt tot sterke capaciteitsuitbreiding in de Nederlandse chemische industrie. De cashflow van de chemische industrie zal waarschijnlijk een dieptepunt bereiken. Volgend jaar, zouden de verkopen en de cashflow kunnen aantrekken aangezien de buitenlandse vraag sterker wordt. Inkrimping van de werkgelegenheid en loonmatiging kan helpen om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Harold Creusen