21 maart 2013

Gamma berekeningen over preventie

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 8 van het CPB Boek 'Toekomst voor de zorg'. In dit boek wordt een berekening gemaakt van de effecten van een gezonde leefstijl. Dit CPB Achtergronddocument geeft een verantwoording van en aanvullende toelichting op deze berekening.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het GAMMA-model. Dit model biedt voor meer dan 100 generaties een beschrijving van het economische gedrag van een representatief persoon over de hele levensloop, aangevuld met toegerekende overheidsbestedingen en belastingen. Voor alle jaren vanaf 1910 tot 2100 bevat het model een persoon met een voor dat cohort gemiddelde levensverwachting, inkomen, et cetera; deze persoon wordt gedurende zijn hele leven gevolgd (van kinderbijslag en onderwijs, via werken tot pensioen en sterven). Naast deze overlappende generaties van huishoudens bevat het model een beschrijving van pensioenfondsen, overheid en bedrijven. Wij willen het effect beschouwen van een individu die er een gezondere levensstijl op nahoudt en daardoor langer leeft. Omdat Gamma alleen representatieve agenten binnen een cohort heeft, is ervoor gekozen de levensverwachting van één cohort te verhogen. Door de impuls tot die groep te beperken, zullen de terugkoppelingen via macro-effecten op de uitkomsten voor die groep zeer beperkt zijn. De modeluitkomsten laten de effecten zien indien de levensverwachting van één cohort (in casu het cohort geboren in 2020) met één jaar wordt verhoogd (van 86 naar 87 jaar). De levensverwachting van alle andere cohorten in het model worden niet aangepast.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij CPB Boek 7 'Toekomst voor de zorg'.

Downloads

Auteurs

Albert van der Horst

Lees meer over