3 november 2016

Gebruik aftrekpost scholingsuitgaven per inkomensgroep

In juli van dit jaar heeft het CPB op verzoek van de ministeries van OCW, SZW en Financiën de notitie ‘Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven’ opgeleverd. Het Ministerie van OCW heeft het CPB deze week aanvullende informatie verzocht over de aftrekpost scholingsuitgaven. De vraag is om inzicht te bieden in de frequentie van het gebruik van de scholingsaftrek naar inkomensgroep. OCW geeft daarbij aan de inkomens te willen categoriseren op basis van de schijven in de inkomstenbelasting.

In de gepubliceerde tabel wordt de gevraagde informatie weergegeven. Hierbij is van exact dezelfde databronnen en dataselecties uitgegaan als in paragraaf 3 van de eerder gepubliceerde notitie (zie appendix A uit die publicatie voor een nadere omschrijving). Dit betekent ook dat voor deze tabel de schijfgrenzen uit 2013 gebruikt zijn. Aangezien gebruik wordt gemaakt van bestanden waarin alle Nederlanders vertegenwoordigd zijn, zijn deze cijfers representatief voor de hele bevolking in de leeftijd van 25 tot 60 jaar.

Auteurs

Karen van der Wiel