27 november 2013

Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor werkgelegenheid

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de structurele werkgelegenheid te berekenen.
No title

De relevante elementen uit het wetsvoorstel worden in paragraaf 2 van deze notitie beschreven en in paragraaf 3 gekwantificeerd. De kwantificering geldt ten opzichte van de huidige situatie. Dit in tegenstelling tot de eerdere CPB-doorrekening van het Sociaal Akkoord, die de maatregelen in het Regeerakkoord als uitgangssituatie nam. 

Via de Wet Werk en Zekerheid wordt zowel de ontslagbescherming als de WW aangepast. De bescherming van werknemers met een tijdelijk contract neemt toe, terwijl die van werknemers met een vast contract gemiddeld gelijk blijft. Deze aanpassing van de ontslagbescherming heeft geen gevolgen voor de structurele werkgelegenheid. Door de aanpassing van de WW stijgt de structurele werkgelegenheid met ongeveer 0,3%, ofwel 20 duizend voltijdbanen, ten opzichte van ongewijzigd beleid. De werkgelegenheidsstijging is kleiner als de WW-maatregelen – conform de afspraken in het Sociaal Akkoord – bovenwettelijk worden gerepareerd voor alle werknemers die onder een cao vallen. Het structurele werkgelegenheidseffect is groter als de bovenwettelijke reparatie van de WW-maatregelen in lijn blijkt te zijn met de huidige mate van bovenwettelijke aanvullingen in de WW.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 888.2 KB

Auteurs

Daniel van Vuuren

Lees meer over