1 mei 1999

Globalisering, internationaal vervoer en het mondiale milieu: vier kwantitatieve scenario's

Dit werkdocument presenteert vier kwantitatieve scenario's, gesimuleerd met het toegepaste algemeen evenwichtsmodel WorldScan. De scenario's zijn gebouwd om de effecten van globalisering op vervoer en milieu te bestuderen.

Ze bevatten verschillende aannames over de mate van globalisering, technische vooruitgang, migratie-en energiebeleid. WorldScan richt zich op de lange termijn economische groei, handel en specialisatie patronen. Het kwantificeert de economische inhoud van de scenario's en de volumegroei van energie en emissies tussen 1995 en 2050. De scenario uitkomsten tonen aan dat de emissiegroei verviervoudigt bij een hoge economische groei zonder toepassing van energie-zuinige technologieën en milieuwetgeving. Echter, in een ecologisch scenario dat energie-zuinige technologieën, milieuwetgeving en een bescheiden economische groei combineert, neemt de wereldwijde uitstoot nauwelijks toe.

Lees meer over