17 september 2008

Gravity with gravitas: een kanttekening

In GRAVITY WITH GRAVITAS: A SOLUTION TO THE BORDER PUZZLE schatten Anderson en Van Wincoop (2003) wat de handel tussen de staten van de VS en Canadese provincies zou zijn geweest als de grens tussen Canada en de Verenigde Staten niet had bestaan.

Ze laten zien dat om het grenseffect te kunnen berekenen, een niet-lineair systeem van multilaterale prijsindices moet worden opgelost. Deze notitie laat zien dat het niet-lineaire systeem een analytische oplossing heeft, zodat een nummerieke benadering niet meer noodzakelijk is. De exacte oplossing levert een log-lineaire herleide-vorm zwaartekrachtvergelijking op, welke kan worden geschat met standaard econometrische technieken.

Na het schatten kunnen behandelingseffecten, zoals het grenseffect, eenvoudig worden berekend. Met gebruik van dezelfde gegevens en veronderstellingen blijkt het grenseffect voor Canada de helft van wat door Anderson en Van Wincoop wordt gerapporteerd.

Downloads

Auteurs

Bas Straathof

Lees meer over