9 februari 2009

Heeft de werkgelegenheid invloed op de arbeidsproductiviteit?

We onderzoeken de uitruil tussen werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit in een panel van OECD-landen in de periode 1970-2003. Van cruciaal belang voor het effect op de arbeidsproductiviteit is de endogeniteit van werkgelegenheid. Deze publicatie is Engelstalig.

In een model dat rekening houdt met de invloed van productiviteit op werkgelegenheid, via een schatting met 3SLS, leidt een toename van de werkgelegenheid tot een toename van de arbeidsproductiviteit. De tegenovergestelde negatieve invloed van werkgelegenheid op productiviteit wordt ten onrechte gevonden in schattingen waarbij geen rekening wordt gehouden met de wederzijdse afhankelijkheid tussen werkgelegenheid en productiviteit. Het positieve productiviteitseffect wordt echter niet voor de hele periode gevonden, zoals blijkt uit regressies met verschuivende panelen, en hangt naar alle waarschijnlijkheid af van de samenstelling van de werkgelegenheidstoename.

Downloads

Auteurs

Albert van der Horst
Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over