6 oktober 2003

Herverdelingseffecten van Immigratie

In dit memorandum bestuderen we de voor- en nadelen die de autochtone bevolking ten deel vallen door immigratie.

Het samengestelde voordeel wordt het immigratieoverschot genoemd, vergelijkbaar met een consumentenoverschot. We leiden de veranderingen in de inkomsten van autochtone eigenaren van productiefactoren af door gebruik te maken van een gestileerd model met kapitaal en twee soorten arbeid. Wij beweren dat de veranderingen in de inkomsten groter zijn dan in eerdere studies werd gerapporteerd en we stellen een nieuwe methode voor om ze bij het immigratieoverschot op te tellen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Hans Roodenburg

Lees meer over