24 februari 2010

Het aanbod van hernieuwbare energiebronnen en de kosten van Europees klimaatbeleid

In dit paper gebruiken de auteurs het algemeen-evenwichtsmodel WorldScan voor een raming van de kosten van klimaatbeleid dat het aandeel hernieuwbare energie in de EU in 2020 op 20% brengt. WorldScan is daarvoor met een bottom-up module voor de elektriciteitssector uitgebreid. Deze publicatie is Engelstalig.

De uitbreiding maakt het mogelijk schattingen van de kosten en van het potentieel voor hernieuwbare energie uit bottom-up studies te gebruiken om het model te kalibreren. In de centrale modelvariant zijn de kosten van EU-klimaatbeleid met als doelstelling verhoging van het aandeel hernieuwbare energie 6% hoger dan die van een beleid zonder deze doelstelling.

Vanwege de grote onzekerheid over het aanbod van hernieuwbare energie wordt een uitvoerige gevoeligheidsanalyse gedaan ten opzichte van het niveau en de stijging van de aanbodcurves van windenergie en biomassa. In deze gevoeligheidsanalyse variëren de additionele kosten van nul (wanneer het doel niet bindend is) tot 23% (wanneer we het initiële kostennadeel en de stijging van de kosten voor hernieuwbare energie verdubbelen ten opzichte van de centrale modelvariant).

Auteurs

J. Koornneef