2 september 2011

Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen voor productie en werkgelegenheid in Nederland

Is aan te geven in welke jaren en in welke mate de buitenlandse vraag dan wel de binnenlandse bestedingen zoals consumptie en investeringen de motor achter de economische groei zijn geweest?

Is te kwantificeren hoe belangrijk deze bestedingscategorieën zijn voor de toename van de werkgelegenheid en productiviteit?

In dit achtergronddocument bespreken we een methode om dit soort vragen te beantwoorden.

Behorend bij:

Contactpersonen

Foto Henk Kranendonk
Henk Kranendonk +31 6 21977303 Lees verder
Johan Verbruggen Lees verder

Lees meer over