4 november 2014

Het effect van de leerplichtwijziging van 1971 op onderwijsdeelname, inkomen en de kans op werk

In 1971 is de leerplichtige leeftijd opgetrokken van 14 naar 15 jaar. Het doel van deze wetswijziging was om leerlingen in het (toenmalige) LBO een betere kans te bieden een diploma te halen. Ze worden immers gedwongen een jaar langer op school te blijven.
No title

In deze studie wordt onderzocht wat de effecten zijn geweest van deze verandering op het behaalde opleidingsniveau, het latere inkomen en andere arbeidsmarktuitkomsten. De resultaten van de analyse laten zien dat de wetswijziging inderdaad heeft geleid tot een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (met ongeveer 20%), maar dat leerlingen niet méér zijn gaan verdienen of betere kansen op de arbeidsmarkt hebben gekregen. De uitbreiding van de leerplicht van 14 naar 15 jaar heeft dus wel tot een hoger opgeleide bevolking (meer diploma’s) geleid, maar niet tot een verhoging van de productiviteit (d.w.z. inkomen) of betere arbeidsmarktkansen van die bevolking. Deze resultaten gelden specifiek voor de leerplichtwijziging van 1971, maar suggereren ook dat een uitbreiding van de leerplicht niet noodzakelijk gepaard gaat met de opbouw van meer menselijk kapitaal en de beloning daarvoor.

Auteurs

Sander Gerritsen

Lees meer over