20 maart 2002

Het effect van twee onderdelen van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

Wat is bij de SER-voorstellen over de WAO het effect van het niet verhogen van de uitkeringen voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten en van het niet afschaffen van de premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA)?

In de eerste variant is het duurzaamheidscriterium matig verifieerbaar en vindt geen blijvende aanscherping van de AOkeuringen plaats. De instroom in de nWAO wordt beperkt tot 40% van de huidige instroom (in personen gemeten) en de structurele omvang van de nWAO bedraagt dan 80% van de huidige structurele omvang (in volledige uitkeringsjaren gemeten).

In de tweede variant is het duurzaamheidscriterium goed verifieerbaar en zijn de AO-keuringen streng, ook voor de nieuwe loonaanvullingsregeling en voor de nWW. De instroom in de nWAO wordt beperkt tot de gewenste 25% van de huidige instroom waardoor de structurele omvang van het bestand hooguit 50% van het huidige structurele bestand zal zijn.

Lees meer over