29 maart 2010

Het Nederlandse stelsel van langdurige zorg

In dit document wordt een omschrijving gegeven van het Nederlandse systeem van langdurige zorg voor ouderen. Ook het beleid op dit terrein komt aan de orde.

Het document is geschreven ten behoeve van een Europees project in opdracht van de Europese Commissie (ANCIEN, Assessing Needs of Care in European Nations), als onderdeel van de eerste fase van het project.

De bedoeling is om niet-Nederlanders inzicht te geven in het Nederlandse systeem en om gestructureerde vergelijkingen te kunnen maken tussen de systemen van verschillende Europese landen. Een groot aantal andere Europese landen schrijven namelijk soortgelijke rapporten in het kader van het ANCIEN-project. Deze landenrapporten dienen als basis voor de analyses in de volgende fasen van het ANCIEN-project.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads