26 maart 2013

Het veranderende landschap van de financiële markten in Europa, de Verenigde Staten en Japan

Dit Paper presenteert een vergelijking van de structuur van de financiële sector in de EU-lidstaten met die van Japan en de Verenigde Staten, door 23 verschillende structuurindicatoren te bekijken. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Er is grote verscheidenheid in structuur tussen de EU-lidstaten. We classificeren  de EU-lidstaten in drie groepen met behulp van 'Principal Components analyse'. De groep van Oost-Europese lidstaten, die meer recent zijn toegetreden tot de EU, hebben over het algemeen kleinere financiële sectoren dan de overige lidstaten. De andere twee groepen classificeren we als marktgebaseerd (MBEU) en bankgebaseerd (BBEU). Landen in elk van beide groepen liggen ook geografisch dicht bij elkaar. We vergelijken de financiële sectoren in deze groepen met die van de VS en Japan. Wat betreft veel verschillende indicatoren lijken landen met marktgebaseerde financiële sectoren meer op de VS, en die met bankgebaseerde meer op Japan. Daarentegen hebben juist de MBEU-landen ook de omvangrijkste bankensectoren. Banken in deze landen hebben vaak grote internationale belangen en ze zijn voor hun winst minder afhankelijk van de rentemarge dan banken in BBEU-landen. De crisis heeft de indeling in groepen niet veranderd, maar wel de verschillen tussen MBEU-landen en de VS enigszins vergroot. Tot slot zien we in de VS, en in mindere mate ook in de MBEU- en BBEU-landen, indicaties dat tijdens de crisis bedrijfsfinanciering via markten deels een vervanging was voor financiering via de bankensector.

Sleutelwoorden: Structuur van de financiële sector, marktgebaseerd, bankgebaseerd, principal components analyse

Auteurs

Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart