1 november 1998

Het verloop van personeel op bedrijfsniveau en verdringing van lager opgeleiden

Net als in veel landen is in Nederland het werkloosheidspercentage van lager opgeleide werknemers hoger en conjunctuurgevoeliger dan het werkloosheidspercentage van hoger opgeleide werknemers.

Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt of dit wordt veroorzaakt door het feit dat meer hoogopgeleiden eenvoudige banen bezetten gedurende laagconjunctuur. We gebruiken een unieke dataset met gegevens van werknemers van bedrijven om deze hypothese te onderzoeken. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre werknemers met meer scholingsjaren hogere salarissen verdienen dan hun minder opgeleide collega’s die hetzelfde werk doen bij hetzelfde bedrijf. We ontdekken dat op het niveau van eenvoudig werk, het verschil tussen scholing van instromende en vertrekkende werknemers groter wordt in laagconjunctuur. Tegelijkertijd verdienen werknemers met te veel scholing, ietwat lagere salarissen op dit functieniveau. Op andere functieniveaus vinden we geen bewijs voor verdringing.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

G.J.van den Berg
P.A. Gautier
J.C.van Ours
G. Ridder

Lees meer over