16 september 2004

Hoeveel kost de reductie van uitstoot met 30%? Macro-economische effecten van post-Kyoto klimaatbeleid in 2020

Costs of climate policy are smaller if developing countries join emissions trade

Persbericht
If the costs of climate policy after the Kyoto era are to be limited, it is important to have developing countries participate. This will allow optimal use of cheap options to reduce greenhouse gas emissions.

Lees het persberichtvan 30 juni 2004: 'Emissiehandel met deelname van ontwikkelingslanden beperkt kosten klimaatbeleid'

Contactpersonen

Paul Veenendaal
Dick Morks

De macro-economische gevolgen kunnen sterk uiteen lopen. Als alle (ontwikkelings-)landen meedoen aan het klimaatbeleid en emissiemarkten efficiënt werken, dan worden de kosten in 2020 voor Nederland in een scenario met hoge groei geraamd op 0,8 procent van het Reëel Nationaal Inkomen. Als de ontwikkelingslanden echter niet meedoen en alleen de industrielanden klimaatbeleid voeren, dan kunnen de geschatte kosten oplopen tot 4,8 procent van het Nationaal Inkomen. De kosten van klimaatbeleid zijn ook afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkelingen. Bij een gematigde economische groei zullen bij een mondiale coalitie de kosten 0,2 procent bedragen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Johannes Bollen
T. Manders
Paul Veenendaal