17 september 2013

Hoeveel leert een kind op school? Een vergelijking van onderwijsstelsels op basis van toegevoegde waarde schattingen

We schatten het causale effect van een jaar onderwijstijd op de leerprestaties van kinderen voor 34 landen met behulp van internationale toetsscores. Deze schattingen maken het mogelijk onderwijsstelsels van landen te vergelijken op basis van toegevoegde waarde in plaats van de gebruikelijke vergelijking op basis van de gemiddelde toetsscores.
No title

We meten dus wat een kind leert in een schooljaar. We vinden dat het effect van onderwijstijd op leerprestaties sterk verschilt tussen landen. De meest opmerkelijke bevinding is dat we geen verband vinden tussen de gemiddelde toetsscores en de toegevoegde waarde schattingen. Dit betekent dat de huidige ranking van een land in internationale testen, die gebaseerd is op het gemiddelde, een verkeerd beeld kan geven van de kwaliteit van het onderwijssysteem, en dus mogelijk misleidend kan zijn voor onderwijsbeleid.

Auteurs

Sander Gerritsen
Dinand Webbink

Lees meer over