27 februari 2012

Hoezo bekendheid? Consumentenperceptie van risico bij banken en de depositogarantieregeling

Aan de hand van uniek enquêtemateriaal biedt dit artikel inzicht in de perceptie van consumenten van de depositogarantieregeling (DGS) en de inschatting van stabiliteit van zowel kleine als systeemrelevante banken.
No title

Het blijkt dat systeemrelevante banken gezien worden als minder risicovol vergeleken met banken die niet systeemrelevant zijn. We vinden ook dat de kennis van de voorwaarden van het DGS beperkt is, vooral waar het kleine banken betreft. Daarbij verwachten consumenten een terugbetalingstermijn die veel langer is dan de tijd die het in werkelijkheid in het verleden gekost heeft om depositohouders hun tegoeden terug te betalen. Consumenten verwachten niet alleen sneller maar ook meer geld terug te krijgen waar het een systeembank betreft. Dit bevestigt dat de perceptie van consumenten over de dekking en operationele uitvoering van het DGS suboptimaal is. We vinden ook dat de perceptie van en het vertrouwen in het DGS beperkt effect heeft op het gedrag van depositohouders in normale tijden en in crisistijd.  Er lijkt dus aanzienlijke ruimte om de perceptie van consumenten over DGS te verbeteren. Desondanks is het niet duidelijk of dergelijk beleid ook effect zal hebben op consumentengedrag.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Karen van der Wiel