8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Naast houdbaarheid presenteert het CPB ook effecten op het geaggregeerde netto profijt van de overheid in verschillende perioden.

Dit geeft inzicht in de vraag wanneer de rekening van het houdbaar maken wordt betaald. In het memorandum worden diverse prototype hervormingsvoorstellen besproken.

Aan het slot wordt een aantal fictieve pakketten gepresenteerd ter illustratie van de rapportage van de verkiezingsprogramma's in de komende 'Keuzes in Kaart'.

Downloads