15 december 2011

Houdbaarheidseffect sociaal akkoord AOW, witteveenkader en vitaliteitspakket

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het CPB gevraagd de effecten op de werkgelegenheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van het ‘pensioenakkoord’ samen met het ‘vitaliteitspakket’ door te rekenen.
No title

De analyse is voor een groot deel gebaseerd op eerdere berekeningen, vooral die uit de CPB-notitie ‘Sociaal akkoord AOW en Wittenveenkader’ van afgelopen juni, waarbij uiteraard rekening is gehouden met de laatste aanpassingen. De beschrijving van de analyse van het ‘pensioenakkoord’ is om die reden kort gehouden. Over het ‘ vitaliteitspakket’ heeft het CPB niet eerder gepubliceerd, daarom is dat deel uitgebreider. Ten behoeve van een gemakkelijke aansluiting bij de eerdere notities worden de twee onderdelen (‘pensioenakkoord’ en ‘vitaliteitspakket’) los van elkaar besproken.

Auteurs

Daniel van Vuuren