1 februari 2004

How econometric models help policy makers; theory and practice

Frisch en Tinbergen hebben de grondslag gelegd voor het standaard raamwerk om het optimale economische beleid af te leiden uit het maximeren van de welvaartsfunctie onder restricties die beschreven worden door het econometrische model.

Frisch maakte zich zorgen over de betrouwbaarheid van het model en Tinbergen meende dat het te moeilijk zou zijn om de welvaartsfunctie te bepalen. In de hedendaagse praktijk van de beleidsvoorbereiding in Nederland blijken beide punten van zorg terecht, maar de oplossingen die door de grondleggers zijn voorgesteld, blijken niet erg behulpzaam.

De oplossing wordt eerder gevonden in de herhaalde toepassing van een trial-and-error procedure die vorm geeft aan de communicatie tussen de beleidsmaker en het model met de bijbehorende expertise. De belangrijkste bijdragen van het standaard raamwerk zijn de nuttige concepten die het hanteert, de bekende orde-voorwaarde voor het bestaan van een oplossing, en de heldere definitie van rolmodellen voor de beleidsmaker en de expert.

Auteurs

Henk Don