3 december 2007

How (not) to measure competition

In dit paper gebruiken we een nieuwe indicator voor concurrentie: de winstelasticiteit van een bedrijf (PE). Het centrale idee is dat in een competitieve markt inefficiënte bedrijven zwaarder worden gestraft.

Een toename in marginale kosten van 1 procent leidt tot een sterkere winstdaling in een competitievere markt. Gebruikmakend van bedrijfsgegevens vergelijken we de PE met traditionele maatstaven van concurrentie zoals de prijskostenmarge (PCM).

We laten zien dat PE en PCM sterk zijn gecorreleerd, maar dat is niet altijd geval. De PCM geeft een verkeerd signaal af over het verloop van concurrentie in markten met weinig bedrijven en hoge concentratiegraden. Dit zijn juist markten die relevant zijn vanuit mededingingsoogpunt en regulering. Op grond van onze analyse concluderen we dat de PE een betrouwbaardere meting geeft van concurrentie.

Downloads

Auteurs

Henry van der Wiel
J. van Ours