30 juni 2003

Immigratie en de Nederlandse economie

Labour immigration will not solve the Dutch ageing problem, but can be useful for other countries

Persbericht
Large scale labour immigration is not an effective instrument to cope with the financial effects of an ageing population in the Netherlands. Nor will large scale labour immigration have positive effects on the labour market.

De Nederlandse versie van dit persbericht is Immigratie is niet effectief tegen vergrijzing.

Contactpersonen

Dick Morks Lees verder

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Tot welke kosten en opbrengsten leidt immigratie voor een gastland? Hoe kan de balans worden verbeterd door aanpassingen in het immigratie- en integratiebeleid? Leidt immigratie tot een verlichting van de financiële gevolgen van vergrijzing? Wat kunnen we leren van traditionele immigratielanden zoals Australië, Canada en de Verenigde Staten?

De internationale economische literatuur is niet altijd eenduidig in haar antwoorden op de gestelde vragen. Veel hangt af van de specifieke omstandigheden en de instituties van het gastland. Deze studie richt zich op Nederland als gastland voor immigranten. Gebruik makend van methoden uit de literatuur en gegevens over de Nederlandse economie bespreken we het effect van immigratie op de arbeidsmarkt, de publieke sector en de fysieke omgeving. De resultaten dragen bij aan de discussie over immigratie- en integratiebeleid in zowel Nederland als Europa.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Contactpersonen

Hans Roodenburg Lees verder
Photo of Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Lees verder
Photo of Harry ter Rele
Harry ter Rele +31 6 46358904 Lees verder