19 december 2006

Immigration, integration and the labour market; Turkish immigrants in Germany and the Netherlands

In deze studie onderzoeken we de arbeidsmarktpositie van Turkse immigranten in Duitsland en Nederland op basis van drie onderzoeksbestanden, te weten het Duitse Sociaal-Economische Panel 2002, het Nederlandse Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen 2002 en de Enquête Beroepsbevolking 2002.

We vergelijken de arbeidsmarktpositie van Turkse immigranten, eerste en tweede generatie, met die van autochtonen met de Blinder-Oaxaca decompositie methode. We vinden dat de Turkse immigranten minder vaak een baan, minder vaak een vaste aanstelling en een lagere beroepsstatus hebben dan autochtonen.

In beide landen verklaart het lagere opleidingsniveau en het verschil in de leeftijdsverdeling van de Turken een deel van de achterstand. Het gestandaardiseerde verschil in de werkgelegenheid en de vaste aanstellingen, dus na rekening te hebben gehouden met verschillen in de geobserveerde individuele karakteristieken, blijft groot in Nederland. Het gestandaardiseerde verschil in de beroepsstatus blijft juist groot in Duitsland. Het is aannemelijk dat verschillen in gevoerd immigratiebeleid een belangrijke rol spelen in het verklaren van verschillen in de achterstand in de beide landen, en dan met name voor werkgelegenheid onder de Turkse mannen.

Auteurs

Hans Roodenburg
J. Dagevos
M. Gijsberts