1 maart 2006

Income incentives to labour participation and home production; the contribution of the tax credits in the Netherlands

Het model houdt rekening met een aantal onzekere factoren die de toekomstige participatie kunnen verstoren, zoals de geboorte van een kind of vervroegde pensionering. Nieuw is dat het model ook tijd besteed aan thuiswerk (eng: home production) meeneemt.

We claimen dat ons model geen schatting van een (dynamisch) structureel model vereist. De zorgvuldige toepassing van de instituties geeft al voldoende informatie om optimale participatiebeslissingen over de levensloop te kunnen modelleren. De zwakkere theoretische modellering wordt ruimschoots gecompenseerd door het brede scala aan beleidssimulaties die uitgevoerd kunnen worden.

Ter illustratie simuleren we het effect van twee beleidsopties; afschaffing en verhoging van de arbeidskorting en de combinatiekorting. Afschaffing hiervan verkleint het verschil in levensloopinkomen tussen werken en niet-werken en zal mogelijkerwijs de prikkel tot participatie verminderen.

Auteurs

Mauro Mastrogiacomo
Nicole Bosch

Lees meer over