24 mei 2006

Instroom in de WGA en rentehobbel

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 8 mei jongstleden het CPB verzocht om een nieuwe instroomraming voor de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te maken ten behoeve van de bepaling van de rentehobbel in 2007.

 Hiervoor zijn eerste UWV-gegevens beschikbaar over de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voor het eerste kwartaal 2006.

Downloads

Lees meer over