1 april 2011

Intergenerationele risicodeling in tijdsconsistente pensioenregelingen

Intergenerationele risicodeling door pensioenfondsen kan welvaartsverhogend werken doordat risico's beter over generaties worden gespreid. Het creëert tegelijkertijd echter ook een tijdsconsistentieprobleem. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

Met name kunnen jonge generaties besluiten niet aan pensioenregelingen deel te nemen als dit vereist dat ze hoge impliciete betalingen moeten doen aan oudere generaties. Dit paper onderzoekt of het mogelijk is pensioenregelingen tijdsconsistent te maken door overdrachten tussen generaties te beperken.

Het paper concludeert dat dit inderdaad mogelijk is in een meer of minder realistische omgeving; het is echter geen algemeen resultaat. De vorm van de tijdsconsistente regeling (hoe sterk zijn de beperkingen op overdrachten tussen generaties) blijkt sterk afhankelijk te zijn van de economische omgeving. Met de tijdsconsistente pensioenregeling wordt een minder hoog welvaartsniveau bereikt dan met de overeenkomstige tijdsinconsistente regeling. Het welvaartsniveau van de tijdsconsistente regeling is echter hoger dan dat van een individuele defined contribution regeling zonder enige vorm van risicodeling.