3 juni 2016

Juniraming 2016: economische vooruitzichten 2016 en 2017

De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De economie groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% in 2017. De consumptie groeit met 1,5% dit jaar en 2,1% volgend jaar, doordat het beschikbaar inkomen van huishoudens groeit, terwijl de inflatie laag blijft. In beide jaren groeien de investeringen harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de juniraming 2016.

Bekijk ook de bijbehorende ramingscijfers. De infographic met de conclusies van de Juniraming 2016 is hiernaast als PDF-bijlage-bestand opgenomen. De data van de figuren in de publicatie is hier te downloaden (.xls).

De mondiale economische groei blijft beperkt, vooral door groeivertraging van opkomende economieën. Voor Europa is het beeld, gezien jaren van krimp en lage groei, relatief gunstig. Van een sterke opleving is geen sprake, de werkloosheid in het eurogebied blijft dan ook hoog. De mondiale handel groeit traag, nauwelijks harder dan de economische groei. Omdat Nederland relatief veel handelt met Europa en de Verenigde Staten trekt de relevante wereldhandel echter vrij sterk aan. De Nederlandse uitvoer profiteert hiervan.

De inflatie is laag, 0,1% dit jaar en 0,9% volgend jaar. De loonontwikkeling is lager dan het langjarig gemiddelde en de prijsontwikkeling van de invoer zelfs negatief in 2016. In 2017 zorgen hogere olieprijzen en grondstofprijzen voor een licht herstel van de inflatie.

Een aantal bijzondere risico’s kunnen de economische groei afremmen: uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, de zwakke financiële situatie in Zuid-Europa, verdere vertraging van de mondiale handel en onzekerheid over het monetaire beleid in de Verenigde Staten en het eurogebied.

De economische groei is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het EMU-saldo verbetert van ‑1,8% bbp vorig jaar naar ‑1,6% bbp dit jaar en ‑1,0% bbp volgend jaar, mede door lagere rentebetalingen. De mediane koopkracht neemt toe met 2,6% dit jaar en 0,2% volgend jaar.

Contactpersonen

Foto Iris van Tilburg
Iris van Tilburg +31 6 31754461 Lees verder
Albert van der Horst Lees verder