19 december 2013

Kennisspillovers van duurzame energietechnologieën, lessen op basis van patentverwijzingen

Dit paper vergelijkt de kennisspillovers van verschillende duurzame technologieën voor elektriciteitsopwekking uit schone energiebronnen, zoals zon-, wind-, of getijdenenergie. De kennisspillovers zijn gemeten op basis van patentcitaties. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Bij dit CPB Discussion Paper behoort een CPB Achtergronddocument.

De omvang en de richting van kennisspillover-effecten zijn van belang in het kader van het R&D-beleid op het gebied van schone energie. Met behulp van citatiegegevens over de periode 1978-2006 van octrooien in duurzame technologieën uit zeventien Europese landen onderzoekt dit paper de omvang en de richting van kennisspillovers uit deze technologieën. Patentverwijzingen zeggen namelijk waar de kennis uit een patent vervolgens wordt gebruikt. Zo is het mogelijk vast te stellen of de kennis zich vooral binnen hetzelfde specifieke technologische veld beweegt, of naar andere technologieën op het gebied van energieopwekking vloeit, of ergens buiten dat gebied. De resultaten tonen significante verschillen tussen technologieën. De kennis uit windtechnologieën vindt voornamelijk toepassingen binnen het eigen technologische gebied. Een groot deel van de innovaties in zonne-energietechnologieën en energieopslag vinden hun toepassingen buiten het gebied van de opwekking van elektriciteit, terwijl de kennis uit afval- en biomassatechnologieën vooral wordt toegepast door energiegenererende technologieën uit fossiele brandstoffen. Ook de beleidsimplicaties van deze bevindingen worden in dit paper besproken.

Auteurs

Joëlle Noailly
Victoria Shestalova