19 december 2013

Wat zijn de kennisbronnen van innovaties op het gebied van duurzame energie?

Deze studie onderzoekt kennisbronnen van innovaties op het gebied van duurzame energie. De vraag is namelijk: uit welke technologische gebieden komt de kennis vandaan die nodig is voor de ontwikkeling van duurzame energietechnologieën? Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Dit achtergronddocument behoort bij CPB Discussion Paper 262.

De analyse gebruikt citatiegegevens van octrooien in duurzame technologieën uit zeventien Europese landen over de periode 1978-2006. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de citaties die in deze patenten zijn opgenomen, tot hetzelfde kennisgebied behoren als het patent zelf. Dat betekent dat duurzame technologieën vooral op de kennis uit hun eigen kennisgebied bouwen. Verder bouwen ze ook op de algemene kennis buiten het energiegebied en voor een heel klein deel op de kennis uit fossiele energietechnologieën, uitgezonderd de energie uit afval.

Auteurs

Joëlle Noailly
Victoria Shestalova