1 mei 2002

Keuzes in kaart 2003-2006: economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

Analysis of economic effects of Dutch election platforms

Persbericht
Today, polling day in the Netherlands, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis publishes the translation in English of the introduction and the summary of the analysis of the economic effects of eight election platforms.

Onze verontschuldigingen, er is geen vertaling van deze pagina.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Maar in de praktijk hangt aan alles een prijskaartje. Zoals in Milton Friedman's beroemde woorden, 'Een gratis lunch bestaat niet.' Een politieke partij kan niet de overheidsuitgaven laten toenemen, belastingen verlagen en tegelijkertijd de staatsschuld verminderen.

Een ander terrein waar keuzes moeten worden gemaakt, is het evenwicht tussen economische groei en milieudoelstellingen, die niet kunnen worden uitgedrukt in geld, zoals bijvoorbeeld CO2 emissies.

Een derde voorbeeld is het dilemma tussen inkomenssolidariteit met uitkeringsontvangers en het stimuleren van arbeidsparticipatie door de replacement rate te verminderen, dat is de verhouding tussen de uitkeringen van diegenen die niet werken en het netto inkomen van diegenen wel werken.

Met deze analyse wil het CPB de keuzes in kaart brengen die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's voorstellen. Dit zal de diverse voorkeuren die ze hebben, aan het licht brengen.

Dit is een Engelstalige publicatie.