12 juni 2014

Kiezen voor privacy: Hoe de markt voor persoonsgegevens beter kan

Centraal Planbureu: markt voor persoonsgegevens kan beter

Persbericht
Meer keuzevrijheid voor burgers en bedrijven over het gebruik van persoonsgegevens stimuleert innovatief gebruik van persoonsgegevens en het geeft mensen meer ruimte om zelf kunnen bepalen hoeveel privacy zij willen behouden.

Dat schrijven onderzoekers Michiel Bijlsma, Bas Straathof en Gijsbert Zwart van het Centraal Planbureau in de vandaag verschenen CPB Policy Brief 'Kiezen voor Privacy: Hoe de markt voor persoonsgegevens beter kan'.

Persoonsgegevens worden steeds meer voor economische doeleinden gebruikt. Hieraan zijn voor- en nadelen verbonden. De auteurs betogen dat de weging van deze voor- en nadelen het beste door de betrokken partijen zelf gemaakt kan worden. Een markt voor gebruiksrechten van persoonsgegevens is hierbij nodig om burgers en bedrijven dichter bij elkaar te brengen. Maar een dergelijke markt kan in de praktijk niet goed functioneren zonder overheidsbeleid. Bijvoorbeeld omdat het voor individuen moeilijk is om te controleren wat bedrijven met data doen, of omdat het voor bedrijven en klanten kostbaar is om unieke privacyovereenkomsten af te sluiten.

De onderzoekers bespreken daarom een aantal beleidsopties om de (Europese) markt voor gebruiksrechten op persoonsgegevens beter te laten werken. Het gaat dan onder andere om randvoorwaarden aan het recht om te persoonsgegevens te wissen, duidelijkheid over mogelijkheden voor het gebruik van persoonsgegevens zonder voorafgaande toestemming, Europees toezicht, keurmerken en technologie die burgers meer controle geeft over hun persoonlijke gegevens.

Deze CPB Policy Brief werd gepresenteerd tijdens een co-referaat bij de CPB Lecture 2014 die dit jaar door professor Susan Athey werd uitgesproken.

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Dick Morks

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De afweging tussen de voor- en nadelen hiervan kan daarom het beste door de betrokken partijen zelf gemaakt worden. Meer keuzevrijheid voor burgers en bedrijven stimuleert innovatief gebruik van persoonsgegevens, waarbij mensen zelf kunnen bepalen hoeveel privacy zij willen behouden. Een markt voor gebruiksrechten van persoonsgegevens brengt burgers en bedrijven bij elkaar.

De markt voor persoonsgegevens kan in de praktijk niet goed functioneren zonder overheidsbeleid. Zo is het moeilijk te controleren wat bedrijven met data doen en is het kostbaar om passende privacyovereenkomsten tussen bedrijf en klant af te sluiten. Het bevorderen van vertrouwen is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Het werk van de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is essentieel voor dit vertrouwen. Maar het gaat niet alleen om vertrouwen: er moet ook voldoende ruimte zijn voor keuzes en ondernemerschap. We bespreken een aantal beleidsopties hiervoor. Deze opties hebben betrekking op het recht om te wissen, de vormgeving van privacyovereenkomsten, gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming, Europees toezicht, keurmerken en technologie die burgers meer controle geeft over hun persoonlijke gegevens.

Hieronder is als bijlage het Engelstalige boekje 'Information, Privacy, and the Internet: An Economic Perspective' te downloaden. Dit boekje is uitgereikt aan genodigden tijdens de op 12 juni 2014 uitgesproken CPB Lecture door Susan Athey.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Bas Straathof
Gijsbert Zwart