12 juni 2014

Kiezen voor privacy: Hoe de markt voor persoonsgegevens beter kan

Meer keuzevrijheid voor burgers en bedrijven over het gebruik van persoonsgegevens stimuleert innovatief gebruik van persoonsgegevens en het geeft mensen meer ruimte om zelf kunnen bepalen hoeveel privacy zij willen behouden.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De afweging tussen de voor- en nadelen hiervan kan daarom het beste door de betrokken partijen zelf gemaakt worden. Meer keuzevrijheid voor burgers en bedrijven stimuleert innovatief gebruik van persoonsgegevens, waarbij mensen zelf kunnen bepalen hoeveel privacy zij willen behouden. Een markt voor gebruiksrechten van persoonsgegevens brengt burgers en bedrijven bij elkaar.

De markt voor persoonsgegevens kan in de praktijk niet goed functioneren zonder overheidsbeleid. Zo is het moeilijk te controleren wat bedrijven met data doen en is het kostbaar om passende privacyovereenkomsten tussen bedrijf en klant af te sluiten. Het bevorderen van vertrouwen is een belangrijke doelstelling van het kabinet. Het werk van de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), is essentieel voor dit vertrouwen. Maar het gaat niet alleen om vertrouwen: er moet ook voldoende ruimte zijn voor keuzes en ondernemerschap. We bespreken een aantal beleidsopties hiervoor. Deze opties hebben betrekking op het recht om te wissen, de vormgeving van privacyovereenkomsten, gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming, Europees toezicht, keurmerken en technologie die burgers meer controle geeft over hun persoonlijke gegevens.

Hieronder is als bijlage het Engelstalige boekje 'Information, Privacy, and the Internet: An Economic Perspective' te downloaden. Dit boekje is uitgereikt aan genodigden tijdens de op 12 juni 2014 uitgesproken CPB Lecture door Susan Athey.

Contactpersonen

Michiel Bijlsma Lees verder
Bas Straathof Lees verder
Gijsbert Zwart Lees verder