Kopafbeelding publicaties CPB

Koplopers en volgers in Nederland: het meten van de productiviteit van hoogproductieve bedrijven

CPB Achtergronddocument, 2 juli 2018

Deze studie toont aan dat het gebruik van een grote dataset die representatief is voor alle bedrijfsgroottes, belangrijk is om de divergentiehypothese te bestuderen. We voegen datasets van individuele bedrijfs- en werknemersgegevens voor Nederland samen in de jaren 2006-2015, resulterend in een representatieve steekproef van bedrijven. Wij vinden geen bewijs van uiteenlopende productiviteit tussen de meest productieve bedrijven (koplopers) en achterblijvende bedrijven.

Lees ook de bijbehorende CPB Notitie 'Koplopers en volgers: geen divergentie in Nederland'. Een verkorte weergave van deze notitie is verschenen bij ESB.

Deel deze pagina