20 juli 2004

Kunnen natuur- en landschapswaarden zinvol in euro's worden uitgedrukt?

Volgens velen vormen natuur-, milieu- en landschapswaarden geen volwaardig onderdeel in (Nederlandse) kba-studies. In de vorm van een p.m.-post zijn ze een weinig relevante sluitpost in de kosten- en batenopstelling van een project.

Om deze onbevredigende situatie te veranderen, wordt wel gepleit om de gevolgen van een project voor natuur, milieu en landschap met behulp van de zogeheten contingent valuation methode in een geld bedrag uit te drukken.

In deze notitie wordt de bruikbaarheid van deze waarderingsmethode kritisch beoordeeld. Ook wordt ingegaan op het alternatief van de zogeheten 'meervoudige rekeningen'.

Auteurs

Herman Stolwijk