28 september 2009

Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen

Tijdens de afgelopen Algemene Politieke Beschouwingen is het CPB verzocht de werkgelegenheidseffecten van de tegenbegrotingen te analyseren. Het gaat daarbij om een kwalitatieve inschatting van de werkgelegenheidsgevolgen op korte termijn. Deze notitie gaat hierop in.

Het analyseren van tegenbegrotingen door het CPB kent inmiddels een lange traditie. In de periode tot en met 2005 verschafte het CPB naast de ex ante budgettaire effect van de tegenbegrotingen ook inzicht in de macro-economische gevolgen en koopkrachteffecten voor één jaar, te weten het begrotingsjaar. Het CPB heeft deze praktijk in 2006 intern geëvalueerd.