14 maart 2007

The labour market position of Turkish immigrants in Germany and the Netherlands; reason for migration, naturalisation and language proficiency

We onderzoeken de arbeidsmarktpositie van Turkse immigranten in Duitsland en Nederland op basis van twee onderzoeksbestanden, te weten het Duitse Sociaal-Economische Panel 2002 en het Nederlandse Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen 2002.

We gebruiken regressietechnieken om te corrigeren voor samenstellingeffecten in de werkgelegenheid, vaste aanstellingen en de beroepsstatus (ISEI).

Ten eerste vinden we dat immigranten meer profijt hebben van opleiding en taalvaardigheid in Nederland. Ten tweede vinden we dat de tweede generatie het op de arbeidsmarkt beter doet dan de eerste generatie van arbeidsmigranten en hun partners. Deze verbetering is grotendeels het gevolg van een hoger opleidingsniveau en een betere taalbeheersing. Ten derde vinden we voor Nederland een positieve samenhang tussen naturalisatie en arbeidsmarktpositie, maar voor Duitsland vinden we een negatieve samenhang met de vaste aanstellingen. De tegengestelde resultaten bij de vaste aanstellingen kunnen deels verklaard worden door verschillen in immigratiebeleid. In Duitsland is het voorzien in het eigen levensonderhoud belangrijker dan in Nederland, en dat kan tot een sterkere prikkel tot naturalisatie leiden voor werknemers met een tijdelijk contract.

Auteurs

Hans Roodenburg
J. Dagevos
M. Gijsberts

Lees meer over