27 augustus 2002

Lange reeksen voor replacement rates en wiggen - augustus 2002

De wig en de replacement rate spelen op dit moment een belangrijke rol in de loonvergelijkingen van de macromodellen van het CPB.

De definities van de gebruikte reeksen laat nog wel wat te wensen over, en de bestaande reeksen bevatten enkele reeksbreuken. Zo heeft de huidige replacement rate betrekking op een werknemer met een gemiddeld loon, waardoor veranderingen die relevant zijn voor met name laag betaalde werknemers niet tot uiting komen in de replacement rate.

De definitie en de weging van zowel de wig als de replacement rate kan worden verbeterd, zodat de reeks een representatiever en consistenter beeld geeft van de door werknemers ervaren ontwikkeling. In dit concept-memorandum worden de voorgestelde wijzigingen in replacement rate en wig weergegeven, en wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe reeksen.

Auteurs

Hans Stegeman

Lees meer over